Beddington Farmlands Bird Group

BFBG

February 2004

14th

1 x 1st w Glucous Gull

 

13th

1 x 1st w Glaucous Gull

 

6th

1 Smew,  1 Kittiwake